อาการคันช่องคลอดเกิดจาก? ช่องคลอดมีกลิ่นและไม่มีกลิ่นคืออะไร?